הערכה חברתית של הספק

בפילוסופיה שלנו, השפעה חברתית אינה מוגבלת לפעילות המקומית שלנו, מאחר והיא משפיעה על כל ההיבטים של הפעילות שלנו, כולל שרשרת האספקה. תהליך הייצור של מיטרוניקס בישראל מתמקד בייצור רכיבי האלקטרוניקה, כולל תבנית הזרקה של כבל הרובוט, יחד עם הרכבת רכיבים רובוטיים ואריזת מנקי הבריכות הרובוטיים של החברה. בנוסף, אנו מסתמכים על הספקים שלנו לייצור ואספקה של רכיבים אלקטרוניים וחלקים תומכים אותם אנו משיגים באמצעות שרשרת האספקה שלנו. מיטרוניקס מסתמכת בעיקר על ספקים ישראלים לרכיבים פלסטיים ועל ספקים סיניים וגלובליים אחרים למכונות ורכיבים חשמליים. הפעילות של החברה בצרפת נוהגת על פי אותה פילוסופיה ומרכיבה את הכיסויים במפעל הייצור של מיטרוניקס, רוכשת את תריסי הכיסויים, חומרי הבנייה, הפלסטיק והאלקטרוניקה מספקים מקומיים ועולמיים.

על מנת להבטיח כי המוצרים שלנו נמצאים בסינרגיה עם תפיסת הקיימות שלנו אנו מיישמים את תקן המינרלים מאזורי סכסוך [Conflict Mineral standard], אשר חל לא רק על ספקי Tier -1, אלא בכל הרמות של שרשרת האספקה. יתר על כן, אנו עושים מאמצים לפתח תפיסה של ניהול שרשרת אחראית חברתית על ידי חיזוק דרישותינו מהספקים, בנוגע לחששות חברתיים באזורים בהם הם פועלים באמצעות קוד אתי לספקים. למידע נוסף, עיין בקוד התנהגות הספקים המתהווה שלנו (קרא עוד).

מדיניות מינרלים מאזורי סכסוך [Conflict Minerals]

ייצור רכיבים אלקטרוניים הוא תהליך הכולל מגוון רחב של גורמים בשרשרת האספקה, המבוססים על כרייה של משאבי טבע, כגון זהב או טונגסטן. כרייה של מינרלים חיוניים המשמשים לייצור מוצרים אלקטרוניים משפיעה לרעה על חייהם של מיליונים ברחבי העולם מכיוון שהיא כרוכה בהפרת זכויות אדם. המונח "מינרלים מאזורי סכסוך" מתייחס לכרייה של חומרי גלם או מינרלים שמקורם באזורים בהם מתרחשים קונפליקטים והשפעתם על הכרייה או המסחר של חומרים אלה. מינרלי הקונפליקט המוכרים הם בדיל, טנטלום, טונגסטן ("3 ה- T") וזהב. הם נכרים במזרח קונגו ובמדינות סמוכות, שם צבאות שונים וקבוצות מורדים מרוויחים מכריית מינרלים אלה. הם תורמים לאלימות ולניצול במהלך מלחמות באזור. במיטרוניקס, אנחנו לא משתמשים במינרלים מאזורי סכסוך, ודואגים לכך על ידי הבטחת סטנדרטים של מינרליים מאזורי סכסוך דרך כל שרשרת האספקה שלנו.

 

צופים קדימה

השקת קוד ההתנהגות של הספק

כדי להעלות את המודעות לנושאים חברתיים בשרשרת האספקה, השיקה מיטרוניקס "קוד התנהגות ספק" חדש שיהיה חלק מהסכם האספקה הבסיסי. על פיו ספקים יצטרכו לעמוד בעקרונות המוסריים שלנו להתנהלות תקינה בכל הקשור להתנהלות חברתית, סביבתית, ממשלתית ובעניינים אחרים של התנהלות עסקית. על מנת לחזק את ההערכה החברתית שלנו לשרשרת האספקה, הקוד יתייחס ל:

• 

כיבוד זכויות אדם

אנו מצפים מהספקים שלנו להתייחס לאנשים בכבוד ובהתחשבות, לעודד גיוון, להישאר פתוחים לדעות מגוונות, לקדם הזדמנות שווה לכולם ולטפח תרבות כוללת ואתית, בהתאם לאמנות ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) הרלוונטיות. בהקשר זה, לא נסבול כל צורה של עבודת ילדים, או סחר בבני אדם כולל עבודת כפייה או עבודת שוליה על פי חוזה.

• פרקטיקות תעסוקה

אנו מצפים מהספקים שלנו לספק סביבת עבודה אחראית במספר רמות. החל ממניעת הטרדה פיזית, פסיכולוגית ומילולית או התנהגות פוגענית אחרת והזדמנות תעסוקתית שווה לעובדים ולמבקשי תעסוקה ללא אפליה. בנוסף, אנו מצפים מהספקים שלנו לספק סטנדרטים תעסוקתיים הוגנים בנוגע לשכר, הטבות, שעות עבודה וכיבוד הזכות להתאגדות ומיקוח קיבוצי. לבסוף, אנו מצפים מהספקים שלנו להיות מחויבים להגנה על הבריאות והבטיחות בקרב העובדים, הקבלנים והמבקרים שלהם.

• נגד שחיתות


אנו מצפים מהספקים שלנו לציית לחוקים, להנחיות ולתקנות בנושא שחיתות, ולהנהיג מדיניות "אפס סובלנות" נגד שחיתות. בנוסף, אנו מצפים מהספקים שלנו לפעול כראוי בנושאים של תשלומים או הטבות לא חוקיים ולא תקינים, ולהימנע מכל רווח מהונאה והטעיה.

• בריאות ובטיחות

אנו מצפים מהספקים שלנו לא רק לציית לכל חוקי הבריאות והבטיחות החלים במקום העבודה, אלא גם להגן על בריאותם, בטיחותם ורווחתם של עובדיהם, קבלנים, מבקרים ואחרים שעשויים להיות מושפעים מפעילותם.