צריכת משאבים ופליטות גזי חממה [GHG]

16%

ירידה בעוצמת פליטת גזי חממה בשנת 2022 לעומת שנת 2020

 

53%

ירידה בעוצמת צריכת המים בשנת 2022 לעומת שנת 2020

 

22%

ירידה בעוצמת צריכת הנייר והקרטון בשנת 2021 לעומת 2019

 

להתרחבות הייצור במיטרוניקס בשנים האחרונות יש השפעה על צריכת המשאבים של החברה, כגון מים ואנרגיה.

על מנת לנהל את המשאבים שלנו באופן אחראי, מיטרוניקס פיתחה מערכת כלים למדידה, ניטור ואיסוף של נתונים סביבתיים בנוגע לצריכת המשאבים של החברה ולפיקוח על פליטות גזי החממה.

מיטרוניקס מוסמכת על ידי ISO 14001, המפרט את הדרישות למערכת ניהול סביבתית המשפרת את הביצועים הסביבתיים ברחבי החברה.

טביעת הרגל הפחמנית שלנו

שינוי האקלים הוא אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים ביותר בעולם, וכדי להתמודד עם שינויי האקלים, עלינו קודם להסתכל על טביעת הרגל הפחמנית שלנו ולעבוד קשה כדי להפחית אותה.

פליטות גזי החממה שלנו מחושבות כמתואר בפרוטוקול ה - GHG; פליטות היקף 1 (פליטות ישירות) נגזרות מהדלק המשמש לכלי הרכב של החברה. פליטות היקף 2 כוללות את צריכת החשמל של החברה, כפי שהיא מחושבת בגישה מבוססת שוק.

* היקף נתוני הדלק והחשמל מכסה את כל האתרים הישראליים של מיטרוניקס, המהווים 80% מעובדי החברה.

** בוצעה הערכה בין נובמבר ודצמבר 2022, מכיוון שהנתונים לא היו זמינים בתקופה זו.

בעוד פליטת הפחמן המוחלטת שלנו גדלה בעיקר עקב שינויים תפעוליים, כאשר בוחנים את עוצמת ה - GHG של החברה (טון CO2e/עובד), נצפית ירידה גדולה בין 2020 ל -2021 עם עלייה מינורית בין 2021 ל -2022. בכוונתנו להפחית את פליטת הפחמן על ידי קביעת יעדי הפחתת הפחמן והתמקדות ב"נקודות החמות "העיקריות של הפחמן, כל זאת תוך עידוד פרקטיקות קיימות סביבתיות בכל האתרים, ובכך ליצור השפעה טובה יותר על כדור הארץ.

הירידה בעוצמת פליטת הפחמן נבעה בעיקר מפרויקטים של התייעלות אנרגטית כגון החלפת כל התאורה בלד [LED] באתרי החברה בישראל, שינוי צי הרכב כך ש -30% ממנו מורכב מרכבים היברידיים, התקנת חשמל סולרי לצריכה עצמאית של אנרגיה מתחדשת, והתקנת תוכנה חדשה האוספת ומנטרת נתוני שימוש באנרגיה בזמן אמת, לניתוח וקבלת החלטות המקדמות התייעלות אנרגטית.

בנוסף, מעל 20% מסך צריכת החשמל של מיטרוניקס מופקים מאנרגיה מתחדשת, חשמל סולרי שמיוצר ביזרעאל, בית למתקן הייצור העיקרי של מיטרוניקס.

מיטרוניקס אחראית לא רק על טביעת הרגל הפחמנית שלה, אלא גם על שרשרת האספקה של מוצריה. בנובמבר 2022, הערכנו את טביעת הרגל הפחמנית של רובוט ניקוי הבריכה המשפחתי העיקרי שלנו, מ"שלב ייצורו ועד להגעתו לשער המפעל". במילים אחרות, הניתוח כלל את ייצור חומרי הגלם, העברת החומר לאתרי הייצור, ואת כל תהליך הייצור עד לשלב המוצר הסופי. טביעת הרגל הפחמנית הכוללת מוערכת ב -105.8 ק"ג של CO2e.

ניהול מים

מיטרוניקס שואפת כל הזמן להפחית את צריכת המים שלה. בשנת 2022 צרכו שני האתרים העיקריים של מיטרוניקס בסך הכל 22,680 מ"ק מים. עוצמת צריכת המים של החברה יורדת באופן דרמטי בשנת 2022, בהשוואה לקו הבסיס של שנת 2019. ברצוננו להמשיך ביוזמות התייעלות המים שלנו וכרגע אנו נמצאים בתהליך של בחינת האפשרות להתקין מערכות מים אפורים לשימוש חוזר נוסף במים ולהקטין עוד יותר את צריכת המים שלנו.

* היקף צריכת המים מכסה את שני האתרים הישראליים העיקריים של מיטרוניקס, המהווים 75% מעובדי החברה.

** בוצעה הערכה בין נובמבר ודצמבר 2022, מכיוון שהנתונים לא היו זמינים בתקופה זו.

צריכת נייר וקרטון

אחד ממשאביה העיקריים של מיטרוניקס הוא קרטון לאריזת מוצרים ונייר לספרי הדרכה המלווים את כל מוצרי החברה. בשנת 2021 רכשה מיטרוניקס בסך הכל 1,855 טון נייר וקרטון, גידול של 7% בהשוואה לשנת 2019. עם זאת, כאשר לוקחים בחשבון שינויים תפעוליים, עוצמת הצריכה (טון/עובד) ירדה באופן דרמטי. בכוונתנו להמשיך במגמה זו, והכל תוך מתן עדיפות למוצרי נייר בני קיימא וממוחזרים, כדי למזער את טביעת הרגל הסביבתית שלנו.

הקמפוס החדש של מיטרוניקס

בשל הגידול המשמעותי בגודלה של מיטרוניקס בשנים האחרונות, החברה אישרה בניית קמפוס בשנת 2022, המורכב משלושה בניינים. תהליך הבנייה, הממוקם בקיבוץ יזרעאל, מסתמך במידה רבה על עקרונות סביבתיים, כלומר על עיצוב נוף ירוק, הצללה משוכללת, מערכות התייעלות אנרגטית והתקנה של פאנלים סולריים. בניית שני המבנים הראשונים צפויה להסתיים עד שנת 2024, והם יאפשרו גידול בגיוס, ויספקו מקומות עבודה לתושבים מקומיים נוספים.

צופים קדימה

• יצירת מערכת פיקוד ובקרה ארגונית לנתוני סביבה תפעולית.

• הרחבת שטח האחסון המקומי על מנת לצמצם משלוח מוצרים ורכיבים.