ממשל תאגידי ואתיקה עסקית

מי אנחנו

מיטרוניקס היא תאגיד שבמרכזו פיתוח, ייצור והפצה של ציוד לבריכות שחייה. זה כולל מגוון רחב של מוצרים החל ממנקי בריכות רובוטיים עבור בריכות פרטיות ובריכות שחייה ציבוריות ועד אזעקות לבריכה וכיסויים לבטיחות וכן ציוד בריכה אחר שניתן בחינם כגון מתקנים שונים לטיפול במים. מטה החברה ופעילות הייצור ממוקמים בישראל, שם המוצרים מורכבים ונארזים. בנוסף, לחברה פעילות מעבר לים באמצעות חמש החברות הבנות שלה: מיטרוניקס ארה"ב בע"מ, מיטרוניקס צרפת, מיטרוניקס ספרד ופורטוגל,Bunger & Frese GmbH ומיטרוניקס אוסטרליה .Pty Ltd. חברות בנות אלה מטפלות בעיקר בשיווק והפצה של מוצרי החברה ברחבי העולם.

התנהלות עסקית אחראית

מיטרוניקס מחויבת לסטנדרטים גבוהים של התנהלות עסקית באמצעות סביבת ממשל תאגידי חיובי המאוגדת בארגון כולו. הדירקטוריון אחראי על קביעת אסטרטגיה עסקית ויעדים, מדיניות שכר וניהול סיכונים וכיו"ב. בנוסף, הנהלת החברה מחויבת לשלב את הערכים והחזון של מיטרוניקס בסביבת העבודה היומיומית.

כל המידע הנוגע לדירקטוריון, לבעלי המניות ולאחזקות זמין בדוחות הכספיים של החברה וניתן למצוא אותו גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בישראל (מאיה).

ראש EPM תשתיות ובנייה אחראי על שילוב קיימות בחברה, הכוללת גילויי ESG, מדיניות ונהלים ESG ויעדים אסטרטגיים של ESG. בשנת 2022 החלה החברה לעבוד על תכנית אסטרטגית לחמש שנים המשלבת יעדים הקשורים ל - ESG, והיא תיושם בכל חטיבות Maytronics עד סוף שנת 2023.

קוד האתיקה

בשנת 2019, מיטרוניקס עדכנה את קוד האתיקה שלה העומד כמדריך לזכויות הדדיות, התחייבויות וציפיות בין החברה לבין כל בעלי העניין בה. הקוד האתי מתאר את המצפן המוסרי של החברה בנוגע לסטנדרטים העסקיים האתיים של מיטרוניקס ויחסיה עם העובדים, החלים על כל עובד ועובדת, מהדירקטוריון וההנהלה הבכירה, ועד למנהלי ועובדי הקו.

המדיניות שלנו אוסרת על כל צורה של אפליה על בסיס גזע, צבע, דת, מין, נטייה מינית, מצב אישי, לאום, מוצא אתני, מוגבלויות, גיל וכו '. יתר על כן, מיטרוניקס מינתה נציג שמפקח על מניעת הטרדה מינית. ל - Maytronics יש אפס סובלנות כלפי הטרדה מינית והיא מצפה מכל העובדים להתנהג ביושר ובכבוד לעמיתיהם.

הקוד האתי של Maytronics מפרט גם את מחויבותנו לנהל ולהימנע מניגוד אינטרסים שבו אינטרסים אישיים עלולים להתנגש עם האינטרסים של Maytronics, או של בעלי העניין שלה. ב - Maytronics, יש לנו אפס סובלנות כלפי כל צורה של שחיתות או שוחד, כולל מתן או קבלת מתנות, טובות הנאה, הקלות תשלום או כל צורה אחרת של עניינים אישיים. יתר על כן, מכיוון שמיטרוניקס פועלת במספר שווקים שונים ברחבי העולם, אנו פועלים בהתאם למערכת מגוונת של נורמות ואיסורים נגד שחיתות או שוחד ועמידה בהם.

נכון לשנת 2022, כל עובדי מיטרוניקס חתמו על הקוד האתי של החברה.