הערכה סביבתית של הספק

עניינים של השפעה סביבתית אינם מוגבלים לפעילות המקומית שלנו, והם משפיעים על כל ההיבטים של הפעילות שלנו, כולל שרשרת האספקה שלנו. תהליך הייצור של מיטרוניקס בישראל מתמקד בייצור רכיבים אלקטרוניים, לרבות הזרקת תבניות של כבל הרובוטים, והרכבת הרכיבים הרובוטיים הכוללים ואריזת מנקי הבריכות הרובוטיים שלנו. בנוסף, אנו מסתמכים על הספקים שלנו לייצור ואספקת רכיבים אלקטרוניים וחלקים תומכים, אותם אנו משיגים באמצעות שרשרת האספקה שלנו. מאגר הספקים של מיטרוניקס מתבסס בעיקר על ספקים ישראלים לרכיבים פלסטיים וספקים סיניים וגלובליים אחרים למכונות ורכיבי חשמל. תהליך ייצור מכסי-הבריכה שלנו בצרפת פועל בהתאם לאותה פילוסופיה ומרכיב את הכיסויים במפעל הייצור של מיטרוניקס, הרוכש את חריצי הכיסויים, חומרי הבנייה, הפלסטיקה והאלקטרוניקה מספקים מקומיים וגלובליים.

הערכה סביבתית באמצעות תקנים מוסמכים

תהליך תעשייתי בניהול שרשרת האספקה עלול להעלות חששות להשפעה סביבתית שלילית במדינות בהן פועלים ספקים, בעיקר לגבי כימיקלים וחומרים מסוכנים החשופים לסביבה, המזהמים את משאבי הטבע. ב - Maytronics, אנו מאשרים כי למוצרים שלנו אין השפעה סביבתית שלילית בעניין של חומרים מסוכנים דרך כל שרשרת האספקה שלנו. זאת, באמצעות שתי הנחיות עיקריות:

הוראת הגעה (הגבלה, הערכה, הרשאה והגבלה של כימיקלים)

הנחיה של האיחוד האירופי המתייחסת לייצור ושימוש בחומרים כימיים והשפעותיהם על בריאות האדם והסביבה. ההנחיה, שמטרתה לזהות את התכונות המהותיות של חומרים כימיים, ולקבוע את החובות וההתחייבויות של היצרנים, היבואנים ואף משתמשי ההמשך. הנחיית REACH חלה על כל הכימיקלים, המיובאים או המיוצרים, באיחוד האירופי.

הוראת RoHS (הגבלת חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני)

חקיקה של האיחוד האירופי המגבילה את השימוש בחומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני, דבר העלול לפגוע בבריאות האדם והסביבה. חלק מהכימיקלים הכלולים בהנחיה RoHS הם: עופרת, כספית, קדמיום, הקסוולנט כרום וכו'.

צופים קדימה

השקת קוד התנהגות ספקים

על מנת להעלות את המודעות לענייני איכות הסביבה באמצעות שרשרת האספקה, מיטרוניקס משיקה בימים אלה "קוד התנהגות ספקים" חדש אשר יהווה חלק מהסכם האספקה הבסיסי. על ידי כך, הספקים יצטרכו לציית לעקרונות המוסריים שלנו להתנהלות תקינה באמצעים חברתיים, סביבתיים, ממשלתיים והתנהלות עסקית אחרת. על מנת לחזק את הערכתנו הסביבתית בשרשרת האספקה, הקוד יתייחס ל:• ציות סביבתי
                   

אנו מצפים מהספקים שלנו לציית לכל החוקים והתקנות הסביבתיים, הבריאותיים ומקום העבודה החלים.


הקמת מערכות ניהול סביבתי [EMS]                

אנו מצפים מהספקים שלנו להקים מערכות ניהול סביבתי מתאימות ויעילות.

שימור משאבי הטבע   

אנו מצפים מהספקים שלנו לפעול באופן שמנהל סיכונים באופן פעיל, שומר על משאבי הטבע ומגן על הסביבה בקהילות שבתוכן הם פועלים.