MyDolphin™ Plus

שליטה קלה ומלאה בדולפין, מהנייד שלך

 

Always Connected 

 

אפליקציית MyDolphin™ Plus להפעלה ושליטה בדולפין מכל מקום ובכל זמן

 

*פיצ’רים באפליקציה משתנים על פי דגם הרובוט

בחירת תכנית ניקוי

קביעת תכנית לניקוי רצפה, רצפה וקירות, או רצפה קירות וקו מים* ביעילות ובמינימום מאמץ

*תלוי בדגם הרובוט

קריאה לרובוט שלך לעלות לקו המים

בעזרת פיצ’ר ה Pick-Up הרובוט יעלה לקו המים וימתין לשליפה קלה מהבריכה

תכנון שבועי

התכנון השבועי מאפשר לך לקבוע זמנים אוטמטיים לניקוי לשבוע הקרוב

הנעה ידנית

ניהוג ידני של הרובוט בבריכה לטיפול בלכלוך ספציפי

שליטה קולית

תכנות שליטה בדולפין באמצעות ®Siri

דיווח בזמן אמת של מצב הרובוט והפילטר

מידע זמין בכל זמן של מצב הרובוט והתראה כשיש לנקות את הפילטר

 

Always Connected 

 

אפליקציית MyDolphin™ Plus להפעלה ושליטה בדולפין מכל מקום ובכל זמן


M700

בריכות בנויות

עד 15 מ'

מטפס על קירות

מקרצף את קו המים

חיישן טמפרטורה


M600

בריכות בנויות

עד 15 מ’

מטפס על הקירות

מקרצף את קו המים

חיישן טמפרטורהS400

בריכות בנויות

עד 15 מ’

מטפס על קירות

מקרצף את קו המים

חיישן טמפרטורה


הורד עכשיו את MyDolphin™ Plus App