Original Filter für Dolphin Poolroboter

Filter
Produkttyp

46 Produkte

Feinfilterplatten (4 Pk, D.B)

Filterplatten, Bio (4 Pk.)

Feinfiltereinheit (Basic)

Feinfiltereinheit (2010)

Ultra-Feinfilterplatten S2, Vorder- und Rückseite

Ultrafeiner dicker Filterkorb S1

Ultra-Feinfilterplatten (4.Pk, M-Line)

Kanisterfiltereinheit, S1B

Filterbeutel, Ts D1/D2

Feinfilterplatten, F7-9, 4Pk

Filterkorbeinheit, kombinierte Platten S2

Bodendeckeleinheit mit Ultrafeinfilter, F6